Rozhledna na Skalce?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pro mnohé velmi zajímavý projekt, přitažlivý jak pro turisty, tak pro obyvatele, s možností pokochat se pohledem na Mníšek a široké okolí.

V návrhu územního plánu se objevuje jako rozvojová plocha pod označením K24 – plocha pro rozhlednu nad Skalkou a její obslužnou komunikaci, vymezeno v nejvhodnějším místě pro dobrý rozhled na stranu severní i jižní a Z10 – komerční vybavenost pro cestovní ruch, výjimečně dopravní infrastruktura. Jedná se o plochy K24 s 3.100m2 a Z10 s 1.133m2, takže nikoliv o stožár či rozhlednu, ale o významnou zastavitelnou plochu.

Spolky Brontosaurus a Zdravý Mníšek vyjádřily nesouhlas s tímto záměrem. K této otázce rovněž vyjádřil nesouhlas Krajský úřad Středočeského kraje: „Nesouhlasíme s vymezením plochy pro rozhlednu a cestu. Odůvodnění: Lokalita navržená pro umístění rozhledny je pohledově značně exponovaná v rámci širší krajiny okolí Mníšku pod Brdy. Poutní areál Skalka s dominantou kaple sv. Máří Magdaleny, klášterem, poustevnou, křížovou cestou a lipovou alejí tvoří kulturní památku. Vybudování jakékoliv dominanty v jeho blízkosti by představovalo degradaci těchto památkových a kulturních hodnot. Vyvýšená stavba by zde představovala výrazné narušení hodnot zdejší kulturní krajiny. Je třeba zajistit ochranu širších pohledových vazeb s touto významnou kulturní památkou.
Z těchto důvodů není proto myslitelné, aby se do severního prostoru nad Skalku a zejména nad severní horizont se vzrostlým stromem umístila rozhledna, ať bude jakéhokoli tvaru nebo materiálu. Slabinou tohoto projektu na zvoleném místě je zejména odůvodnění její hlavní funkce – vyhlídky přes Hřebeny k jihu a k severu. Předem je třeba říct, že vyhlídka na město Mníšek pod Brdy a dál k jihu již existuje a to přirozeně vedle kaple sv. Maří Magdalény.

Je nutno zdůraznit, že podle § 43 stavebního zákona: „Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím“, z čehož vyplývá, že jakmile bude územním plánem umožněno stavět „v rámci vybavenosti pro cestovní ruch“, nemůže dnes nikdo garantovat, co zde nakonec bude stát.
Názornou ukázku, co může „rozhledna“ ve skutečnosti znamenat a jaké aspekty, se kterými dotčené úřady ani občané nemohly počítat, obsahuje, máme nedaleko.

V Čisovicích se bude stavět 9 metrová rozhledna.

Jak je oblíbeným zvykem v našich končinách, název je lehce zavádějící. Pod pojmem „rozhledna“ se skrývají zemní práce, které tvoří navážka popílku ze spalovny v objemu 13.500m3, zeminy o objemu 520.000m3 a dalších zpevněných ploch. Bude navezeno přibližně 750 000m3 materiálů a výška kopce z nich nasypaná bude cca 30m. Obavu z toho, co vše může tato „skládka“ nakonec obsahovat, vyjádřili obyvatelé Čisovic i samotná obec. Nákladní doprava, těžké stroje a celková devastace okolí je nevyhnutelná. Rovněž je zde obava, že po navezení skládky se již žádná stavba rozhledny realizovat nebude. Co pak bude se skládkou?

Stavební úřad v Mníšku jejich námitkám nevyhověl a stavbu povolil. Osoby, které se orientují v našich reáliích, budou tušit, kdo je tím, kdo tento projekt schválil. Rovněž budou tušit, kdo v naší územní komisi navrhuje a prosazuje „rozhlednu“ na Skalce. Nešťastným čisovickým, kteří vždy „slíznou smetanu“ z našich odpadních vod, „ekologických provozů“ a zátěží, přibude ještě mega skládka. Asi jim nezbyde než se bránit cestou soudu.

Mníšek má ještě čas, jenom nesmějí být jeho obyvatelé lhostejní.

JUDr. Miroslav Vilimovský
zastupitel

stavební rozhodnutí rozhledna čisovice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *