Voliči – občané jiného státu Evropské unie

Dovolujeme si upozornit na možnost našich obyvatel, kteří však nemají české státní občanství, zúčastnit se komunálních voleb.

Obyvatelé Mníšku pod Brdy, kteří nejsou státními občany České republiky, ale jsou státními občany členských zemí Evropské unie – tj. Belgické království, Bulharská republika, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Rumunsko, Republika Slovinsko a Slovenská republika, si mohou zažádat o zápis do dodatku seznamu k volbám do zastupitelstva obce, které se konají ve dnech 10. a 11. 10. 2014. Podmínkou zápisu je ústní nebo písemná žádost podaná na Městském úřadu Mníšek pod Brdy do 08. října 2014 nejpozději do 16:00 hodin.
Volič – občan jiného státu – prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní úmluva a dále přihlášení se k trvalému pobytu v obci.

Občané států EU, kteří mají zájem být zapsáni do dodatku stálého volebního seznamu pro volby do zastupitelstva obcí mohou o zápis požádat na MěÚ Mníšek pod Brdy v úředních hodinách na OVV – evidence obyvatel.

Miroslava Jeřábková
Tel.: 318 541 939
Text byl převzat ze stránek města Mníšek pod Brdy. Zde ke shlédnutí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *